“Бөкетов оқулары-2021”

АқпанныңтоғызыншыжұлдызындаДенемәдениетіжәне спорт факультетінде “Бөкетов оқулары-2021” конференциясының 1-кезеңі өтілді. Конференцияғафакультеттіңстуденттері мен магистранттарықатысты.

Leave a Reply